NEDİR?

"Şartlar Nasıl" nasıl bir yer sağlayıcıdır? Kısaca, çalışanların işyerlerinin çalışma koşulları hakkında başka bir kaynaktan elde edemeyeceğiniz bilgi ve deneyimlerinin paylaşıldığı bir yer sağlayıcıdır.

Şirketlerin insan kaynakları ilanlarında, kariyer sitelerinde bulunmayan "içeriden birilerinin" deneyimlerini yayımlayan "Şartlar Nasıl", iş arayanlar veya "dışarıdaki" iş hayatını merak edenler için farklı ve değerli bir yol gösterici olma iddiasındadır.

"Şartlar Nasıl"da beyaz ya da mavi yakalı ayrımı yoktur ve çalışan herkese açıktır. "Şartlar Nasıl", herhangi bir kurumda çalışan biri, işe girerken yaptığı görüşmeleri, işe alım sürecinde yaşadıklarını veya işe neden alınmadığına dair görüşlerini, çalışma saatlerini, ücreti ile pozisyonu arasındaki ilişkiyi, yönetimin çalışanlara karşı tutumunu paylaşacağı bir platformdur. Çalışan, işyerinin olumlu ya da olumsuz özelliklerini paylaşmakta serbesttir. İşyerinin kendisi için avantajlarını veya dezavantajlarını yazabilir. Çalışmasının karşılığını alıp almadığını, insani bir ortam olup olmadığını, yönetimin demokratik veya baskıcı olup olmadığını da yazabilir. Çalışanların günlük zamanlarının büyük çoğunluğunu geçirdiği işyerlerinin çalışma koşulları hakkında eleştiri getirme hakları vardır.

Yer sağlayıcı "Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler" olarak tanımlanmaktadır. Bir yer sağlayıcı olan www.sartlarnasil.com içeriği bizzat hazırlamamakta, ancak yukarıda anlatıldığı gibi içerik maksadıyla kendisine gönderilen deneyim, izlenim ve görüşleri web sayfasına yerleştirmektedir. Şayet bir kimse tarafından yorum hakkı, eleştiri sınırları içinde kullanılıyor ise bu durum, yorum yapılan kimsenin ya da kurumun hakkına tecavüz teşkil etmez. Firmanın adını ya da markasını kullanması marka ya da isim hakkının ihlâli olarak kabul edilemez. "Şartlar Nasıl" haksız rekabet oluşturmaz ve firmalara da söz hakkı tanır. Yorumları sitemizde yayınlamamızın amacı firma ve kurumları zor duruma düşürmek değil, 21. Yüzyıl’ın yükselen değerleriyle uyumlu biçimde çalışma hayatının şeffaflaşmasına, demokratikleşmesine, gelişmesine katkıda bulunmaktır. Çalışanlar arasındaki bilgi alışverişine imkân sağlamak ve kurumlarla kıyaslandığında kendilerini ifade etme olanakları sınırlı bireylere, yani çalışanlara söz hakkı vermektir. www.sartlarnasil.com kişilere yönelik yorumlara yer vermemeye özen gösterir.

NASIL ÇALIŞIR?

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Anonim Üyelik, Rumuz ve Gerçek Kullanıcı olmak üzere üç çeşit üyelik vardır.

• Anonim Üyelik; Yalnızca mail adresi gerektiren üyelik çeşididir. Yorumlarınızın altında "Anonim" imzası bulunur. Mail adresiniz kesinlikle paylaşılmaz.
• Rumuz; Takma isim kullanarak yorum yapmanıza imkân tanıyan üyelik çeşididir. Mail adresiniz kesinlikle paylaşılmaz.
• Gerçek Kullanıcı; Yorumlarınızın altında İsim ve Soyisminiz görünür. Mail adresiniz kesinlikle paylaşılmaz.

Üye olduktan sonra şirket ismini aratın. Yorum yapmak istediğiniz başlığı seçip yorumunuzu kaydedin. Yorumlarınızın editör onayından geçeceğini lütfen unutmayın. Çalıştığınız şirket farklı pozisyon ve lokasyonlar için farklı şartlar sağlıyor olabilir. Yorumunuza konu olan lokasyon ve pozisyon bilginizi lütfen belirtin.

AMACI NEDİR?

Temel amaç firmaları tanımaktır. Eleştiri sınırları içerisinde her şey yazılabilir.

İşe alım süreçleri, çalışma koşulları, maaşlar, insan kaynakları politikaları, sosyal olanaklar, kariyer imkânları, yemek, servis, zamlar, primler, yönetici hal ve hareketleri, yerleşim ve ulaşım temel yorum konularıdır.

Hakaret, küfür, tehdit, taciz, aşağılama gibi rencide edici içerik barındıran; diğer kullanıcıların kişisel bilgilerinin ifşası, telefon numarası, e-mail adresi ve kişi ismi içeren; ayrıca, kişi veya grupların dinini, dilini, cinsiyetini, ırkını, etnik grubunu, milliyetini küçük düşüren yorumlar yazılamaz.

NEDEN YAZMALISIN?

Sorgulayan, kıyaslayan, hakkını arayan bir kişi olmak, haksızlık karşısında sessiz kalmamak, ortak tepki gösterebilmek, firmalar ve çalışma hayatı hakkında olumlu ya da olumsuz görüş paylaşmak, deneyimleri büyük kitlelere ulaştırmak, firmalara daha iyisini yapması adına fikir vererek destek olmak, gelecekteki beklentileri ortaya koymak, var olanla yetinmemek, sürekli daha iyisini istemek, çözümün bir parçası olmak için çalışan olarak yazmalısın.

Çalışan davranışları ve eğilimleri konusunda sağlıklı bilgi almak, insan kaynakları yönetimi kalitesi konusunda bilgi sahibi olmak, çalışan görüşlerinin eğilimi konusunda fikir edinmek, iş mükemmelliğine ulaşmada çalışandan yararlanmak, gözümüzün önünde olan ama bir türlü dile getiremediğimiz sistematik problemleri değerlendirmek, daha iyisini aramak ve fark yaratabilmek, değişimi algılamak, çalışanı tanımak ve onunla sinerji oluşturabilmek için kurum olarak, iş veren olarak yazmalısın.